Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

Το Facebook είναι πλέον μια ανοικτή οντότητα κεφαλαίου

Η Μούφα
Ανακαλύψαμε νέα, «βελτιωμένη» παραλλαγή της «Κατάστασης Ρωμαϊκής»!

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ
Λόγω του γεγονότος ότι το Facebook έχει επιλέξει να εμπλέξει το λογισμικό που θα επιτρέψει την κλοπή των προσωπικών μου πληροφοριών, εγώ .. δηλώνω τα εξής: